Muteren van data

Artikel

Het muteren van data is doorgaans een tijdrovende klus. In Beeyond kan dit snel en met veel data tegelijk gedaan worden, via de zogenaamde bulk-edit of bulk-wijziging.

Data mutatie in Master Data Management MDM systeem

 

Wizard voor bulkmutatie

Om data te muteren is er een wizard voor datamutatie ingebouwd in het systeem. Hierbij wordt een groep entiteiten geselecteerd, bijvoorbeeld alle artikelen van een leverancier of een set artikelen uit een bepaalde artikelgroep, waarvan de waarde gewijzigd dient te worden.

Na de selectie van de set gegevens wordt de wijziging ingegeven. In onderstaand voorbeeld wordt de artikelprijs met een vaste waarde gewijzigd en wordt gekozen voor een Laag BTW tarief.

data mutatie wizard Beeyond Master Data Management - MDM

 

Na het invoeren van de gewenste wijziging wordt een overzicht gegenereerd van de huidige én nieuwe waarde van de eerste tien entiteiten. Hier kan gecontroleerd worden of de bulk-edit / massa wijziging naar wens zal gaan verlopen. Na accordering worden de mutaties uitgevoerd en kan de voortgang van de massa update geraadpleegd worden.

Iedere mutatie wordt vastgelegd en de historie kan achteraf tot in detail ingezien worden. Dit maakt het mogelijk om terug te kijken welke bulk-edits doorgevoerd zijn, door wie en op welk moment.

Voor organisaties die nog andere wensen hebben met betrekking tot het muteren van data is maatwerk mogelijk.

 

Beeyond Expression Language

In bovenstaand voorbeeld wordt de prijs gewijzigd naar een vaste waarde. Deze prijs kan echter ook middels een code, de zogenaamde Beeyond Expression Language (BEL) gewijzigd worden. Middels BEL is een mogelijkheid gecreëerd om flexibel berekeningen, samenvoeging en of aanpassingen door te voeren in de Beeyond omgeving.

Zo kan bijvoorbeeld een prijsverhoging doorgevoerd worden met de code: |ARTICLE_SALESPRICE|*1.06

Of kunnen drie kolommen uit het importbestand samengevoegd worden middels de code: |1|+|2|+|3|

Deze taal kan op de volgende plaatsen in de applicatie gebruikt worden:

  • Massa wijzigingen (bulk edit)
  • Import mapping
  • Export mapping
  • Attribuut definitie, bij de velden ‘berekening’ en ‘samengestelde sleutel’*.

* Een samengestelde sleutel combineert twee attributen in één veld. Zo kan bijvoorbeeld het veld ‘Omschrijving’ en ‘Kleur’ automatisch samengevoegd worden. Dit kan onder andere van meerwaarde zijn bij publicatie op een website.

Deze BEL is uniek en maakt mede dat Beeyond zo’n flexibel systeem met grote toegevoegde waarde is.

 

Lees ook over workflow-management