Workflow-management

Artikel

Middels workflow management kan data geïmporteerd of geëxporteerd worden. Het verzamelen en delen van data gaat hierdoor zeer efficiënt. Op deze manier kunnen webshops altijd snel en automatisch van de juiste informatie voorzien worden.

Workflow-data

 

Workflow engine

De workflow-engine verzorgt het uitvoeren van database acties zoals bewerken, importeren of exporteren op vooraf bepaalde momenten en frequenties (middels cron jobs) en maakt import en export van datasets en bulk-updates mogelijk zonder menselijke interventie.

workflow import - export

 

De workflows worden weergegeven in overzichten die de status van de actie aangeven. Zo wordt een overzicht gegenereerd van de ingestelde workflows die in de wachtrij staan, de workflows die momenteel uitgevoerd worden en van de geschiedenis van reeds uitgevoerde workflows.

 

Automatisch data wijzigen

Het is mogelijk om (door middel van een camel proces in de workflow) data automatisch te wijzigen. Dit zorgt ervoor dat bulk-edits op een vooraf bepaald moment doorgevoerd worden.

Zo kan bij een actie een tijdelijke prijswijziging midden in de nacht doorgevoerd worden in Beeyond, waarna er een automatische export de gewijzigde data direct deelt met de webshop(s). Vooraf kan dan ook ingesteld worden dat na afloop van de actie alles weer automatisch gewijzigd wordt naar de oude waarden.

camel proces workflow

 

 

Lees ook over het delen van data