Multi-domein MDM vs. Single-domein MDM

Artikel

Veel organisaties gebruiken ten minste twee verschillende, los van elkaar werkende, Master Data Management (MDM) oplossingen. De kosten die gemoeid zijn bij deze zogeheten single-domein MDM platforms (die geschikt zijn voor slechts één type data) zijn dubbel zo hoog als bij het gebruik van één multi-domein MDM oplossing (die geschikt zijn voor meerdere typen data).

Multi-domein mdm vs single-domein mdm

Wat is een multi-domein MDM oplossing?

Een multi-domein MDM oplossing heeft tot doel om de totale verzameling van gegevens toegankelijk te maken voor alle mensen en systemen die het nodig hebben. Het gaat daarbij om zowel productgegevens als klantgegevens, als ook alle overige master data. Hierbij hoort ook het verbeteren van datakwaliteit en verrijken van data óver de afdelingen van een bedrijf heen. Het is belangrijk dat men kan vertrouwen op de data en deze intern en extern kan delen.

Wat is een single-domein MDM oplossing?

Een single-domein MDM oplossing is veelal gericht op het beheren van alléén productgegevens of alléén klantgegevens. De data wordt dan behouden en beheerd binnen de afdelingen (silo’s) binnen de organisatie.

Misleid door leveranciers

Ondanks de groeiende interesse van organisaties om aan de slag te gaan met één multi-domein MDM systeem, worden doorgaans toch meerdere single-domein oplossingen voor productdata of klantdata geïmplementeerd.

Gebruikers van MDM systemen veronderstellen namelijk dat MDM betekent “elk domein, elk moment, op elke plaats en via elke weg”. Leveranciers bedoelen echter vaak:

 • Een single, centraal domein (productdata óf klantdata) met enkele aanvullende domeinen om relaties te kunnen leggen.
 • Een single, centraal domein (product óf klantdata) dat uitgebreid is met veel additionele attributen en/of hiërarchische data, die een lokale range aan bedrijfsprocessen of applicaties ondersteunt. Een veelvoorkomend voorbeeld in deze markt is het pure PIM systeem.
 • Verschillende inrichtingen van MDM hubs, voor verschillende domeinen, die vaak verschillende leveranciers voor elke aparte oplossing vragen.

Dit leidt ertoe dat een single-domein oplossing passender lijkt dan een multi-domein oplossing.

Beeyond levert áltijd een multi-domein MDM systeem, terwijl het voor de gebruiker ingericht is en voelt alsof men werkt met een puur PIM of CRM systeem, met alle voordelen vandien.

 

Multi-domein versus single-domein

Een onderzoek van Forrester stelt dat slechts 9% van de MDM gebruikers een multi-domein MDM oplossing gebruikt. Dat is opvallend als je kijkt naar de voor- en nadelen:

Voordelen van multi-domein systemen:

 • Alle data kan binnen één systeem beheerd worden, waardoor data altijd aan elkaar gerelateerd kan worden.
 • Je betaalt slechts voor één systeem.
 • Het delen van data kan vanuit één systeem geregeld worden.
 • Het is geschikt voor alle organisaties en branches.

Nadelen van multi-domein systemen:

 • Templates zijn niet altijd voorhanden voor elke organisatie en/of branche.
 • Het systeem moet ingericht worden naar de specifieke wensen van de organisatie. Dit kost, afhankelijk van de leverancier, enkele dagen tot een jaar.

 

Voordelen van single-domein systemen:

 • De applicatie is doorgaans ready-to-use.
 • Het is vaak opgezet voor een specifieke branche.
 • Het systeem voelt vertrouwd omdat het specifiek en klaar voor gebruik is.

Nadelen van single-domein systemen:

 • Indien er wensen zijn voor specifieke features die niet aanwezig binnen de geboden omgeving, is (duur) maatwerk vereist.
 • Indien men, na enige tijd van gebruik, andere wensen krijgt binnen de organisatie kan het zijn dat het systeem de organisatie niet meer ‘past’.
 • Het systeem is passend voor een deel van de organisatie (silo), maar vaak niet of nauwelijks bruikbaar voor de rest van de organisatie. Dit compliceert het databeheer.
 • Bij verschillende wensen zijn meer single-domein MDM systemen nodig, dit brengt veel kosten met zich mee.

 

Conclusie

Het valt op dat de voordelen van een multi-domein systeem die van een single-domein systeem overstijgen. En dat gaat helemaal op als je weet dat een flexibel MDM systeem ook ready-to-use en voor een specifieke branche opgezet kan worden.

De keuze maken voor een multi-domein MDM is daarom een betere keuze. Waarbij Beeyond de voordelen van single-domein MDM combineert met de voordelen en eigenschappen van multi-domein MDM. Beeyond biedt een unieke beleving, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit, tegen laagdrempelige prijs.

 

Lees meer in het artikel “De voordelen van een Multi-domein MDM systeem”