Agradi

Artikel
Agradi

 

“Met meer dan 100.000 producten en ruim 150 leveranciers was het onmogelijk geworden onze data te managen in Excel of in een CMS. Beeyond is een uniek PIM systeem dat al onze data wél aankan.”Oskar van Straaten, directeur eigenaar Agradi B.V.

Agradi is een jonge, enthousiaste onderneming die service en kwaliteit hoog in haar vaandel heeft staan. In hun webshop bieden zij een breed assortiment dier- en tuinbenodigdheden aan, speciaal voor agrarische bedrijven en particulieren. In 2015 won Agradi de Thuiswinkel Award 2015 XL in het segment ‘Dieren’. Met een uitgebreide webshop en verschillende nieuwe webshops in het verschiet, blijft de organisatie continu in ontwikkeling.

 

Zij werken met Beeyond

Binnen Agradi is een Product en Data manager verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van Beeyond. Vanuit deze taak beheert hij onder andere de imports en exports en voert wijzigingen in bulk uit. Ook vult hij de inrichting van het systeem aan ten behoeve van het groeiend aantal producten en breidt hij het aantal eigenschappen per product in het systeem uit. Daarnaast werken er verschillende medewerkers binnen de organisatie in Beeyond voor het beheren van de artikelen.

Probleem: Beheer van zó veel data is niet meer te realiseren met Excel of in een CMS. Ook hebben die systemen niet voldoende beheersfuncties.
Oplossing: Met Beeyond als flexibel PIM systeem is het wel mogelijk om al deze data onder controle te houden.

 

De probleemstelling

De organisatie heeft een zeer uitgebreide webshop, met meer dan 50.000 artikelen. Bij Agradi zag men enkele jaren geleden al de noodzaak voor een PIM systeem en werd er gezocht naar een passende oplossing. Maar een eigen database, Excel of een CMS achter de webshop bleek verre van ideaal. Databeheer was niet meer te doen met de gebruikelijke tools of gebouwde database, omdat deze systemen oorspronkelijk voor andere doeleinden ontworpen zijn en niet over voldoende beheersfuncties beschikken.

De organisatie is bezig met het bouwen van webshops, voor Nederland en voor andere landen. Ze hebben dus te maken met verschillende feeds als voorraadniveau’s, prijzen en leveranciers. Er moeten imports en exports gedraaid worden om de voorraadniveau ’s van de leveranciers zo real time mogelijk op de website te vermelden. Ook wijzigingen in prijzen moeten zo snel mogelijk doorgevoerd worden om margeverlies te voorkomen.

Om dit alles optimaal te kunnen gaan beheren is de organisatie zich gaan oriënteren op een flexibel Product Information Management (PIM) systeem dat deze uitgebreide vraagstelling naar wens kon beantwoorden en inrichten.

Met zo veel artikelen lukt het niet meer om deze data te beheren met de gebruikelijke tools. Je móet automatiseren, ook om je kosten beheersbaar te houden en te besparen op handmatige werkzaamheden.”Oskar van Straaten, directeur eigenaar Agradi B.V.

Het doel

Een PIM systeem implementeren, waardoor alle data goed beheerd en gemuteerd kan worden. Assortimenten snel toe kunnen voegen en productkenmerken flexibel en snel kunnen complementeren.

De oplossing

Beeyond heeft als Product Informatie Management systeem een enorme veelzijdigheid. Met name de krachtige functies binnen Beeyond zijn van grote waarde voor Agradi. Zoals bijvoorbeeld het automatisch exporteren van verschillende feeds op vooraf ingestelde tijden, het automatisch ophalen van data en dit middels validaties al dan niet importeren en het muteren van data in bulk.

 

Oskar van Straaten licht toe:

Verloop implementatieproces

“Voordat we begonnen met Beeyond hebben we heel veel PIM systemen bekeken. Wat wij zagen was dat Beeyond een hele cleane opzet heeft, waardoor het heel prettig is om mee te werken. Het is niet te ingewikkeld en gewoon een werktool. Het is een heel flexibel systeem met krachtige beheersfuncties en is goed inzetbaar voor allerlei producten in grote hoeveelheden. Ook de import functies werken heel goed. Andere PIM systemen hebben dat niet.”

 

Belangrijkste voordelen die zijn behaald

+ Data wordt sneller en eenvoudiger beheerd.

+ De tool is geschikt voor het doel; dit werkt goed.

+ Imports zijn nu geautomatiseerd.

+ Online informatie is veel actueler voor de klant.

 

Implementatie van Beeyond

“Wij waren binnen de organisatie natuurlijk al bezig met een PIM systeem, dus de impact was in die zin niet zo groot. Wel zijn er twee mensen opgeleid. Een PIM systeem gebruiken kost natuurlijk ook wel tijd, je kunt het niet zomaar even erbij doen. Beeyond is echter een systeem dat wel gewoon intern beheerd kan worden en dat is wel fijn. Het blijft een continu proces en onze Product en Data manager zorgt nu voor de wijzigingen binnen het systeem.”

 

Beeyond als PIM systeem

“Beeyond is een heel goed product voor het beheren van veel verschillende data. Het is flexibel en het is mogelijk om de inrichting zelf uit te breiden en mee te laten groeien met je producteigenschappen.”

 

Abacus als partner

“We hebben een hele goede samenwerking met Abacus; verzoeken worden snel opgepakt en ook echt doorgevoerd. Wat ik erg belangrijk vond bij mijn keuze voor Abacus is dat Beeyond voor Abacus een core product is; het wordt er niet zomaar bij gedaan. Ik zag dat er echt effort in gestoken werd om Beeyond optimaal te ontwikkelen en alles goed voor elkaar te krijgen.

De organisatie gelooft in het product en ziet dat dit de toekomst is. Het product zit echt in de strategie van de organisatie en dat geeft mij veel vertrouwen.”

 

De volgende stappen

“We willen onze data steeds verder verrijken en breiden onze inrichting in Beeyond steeds verder uit. Het aantal producten en eigenschappen per product neemt toe. Daarbij zien we programma’s die feeds optimaliseren, bijvoorbeeld voor aanlevering aan Amazon, en zouden graag zoiets geïntegreerd zien binnen Beeyond. Op die manier kunnen we onze data verrijken. Daarbij willen we verder met een dashboard om volledig overzicht te behouden en verder te optimaliseren.”

 

Wil je zien hoe Beeyond werkt? Vraag nu een demo aan