Beeyond

Pagina

Wil je jouw organisatie flexibeler en efficiënter laten werken, kosten besparen en bovendien je winst verhogen? Dat kan met Beeyond data management.

+ Alle master data altijd en overal beschikbaar

+ Volledig vrij te definiëren database

+ Krachtige beheersfuncties

+ Veilig en zonder beperkingen

 

Wat maakt Beeyond zo uniek?

Beeyond is een multi-domein Master Data Management (MDM) systeem en kan hierdoor ook ingezet worden als Product Information Management systeem (PIM systeem) of Customer Relationship Management systeem (CRM systeem). In Beeyond kunnen verschillende typen data opgeslagen, beheerd, gemuteerd en vanuit Beeyond gedeeld worden.

Master Data

 

“Beeyond is een heel flexibel systeem met krachtige beheersfuncties en is goed inzetbaar voor allerlei producten in grote hoeveelheden.”Oskar van Straaten, directeur eigenaar Agradi B.V.

 

Cloud-based

Beeyond is een veilig cloud-based systeem. Voor hosting en security van ons cloud-based Beeyond systeem hebben wij gekozen voor Rackspace. Deze managed hosting provider verzorgt de opslag van data in Beeyond in een serverpark in het Verenigd Koninkrijk en staat bekend als de veiligste ter wereld.

Data management in de cloud heeft verschillende voordelen:

+ Werken in de data kan overal ter wereld

+ Delen van informatie is eenvoudiger

+ Schaalbaar naar behoefte

+ Geen investering in servers

+ Geen kosten voor beheer, updates en reparaties van servers

SaaS oplossing

Beeyond wordt aangeboden als Software-as-a-Service (SaaS) oplossing. De voordelen hiervan zijn:

+ Altijd beschikbaar via een internet verbinding

+ Geen hoge eenmalige aankoopkosten van hardware of software

+ Geen installatie nodig, direct starten met inrichten

+ Je beschikt altijd over de laatste versie van de software

+ Vanwege clustering geen zorgen over schaalgrootte of server beschikbaarheid

+ Maandelijkse facturering en mogelijkheid tot maandelijkse opzegging

Device onafhankelijk

Tegenwoordig hebben we geen vaste pc meer op ons vaste bureau op kantoor; we werken waar het ons uitkomt op het device waar we op dat moment de voorkeur aan geven. Beeyond is een vooruitstrevend systeem en gaat met de tijd mee. Daarom is Beeyond zo ontwikkeld dat het op elk device werkt.

Template based

Beeyond is een MDM systeem dat op verschillende manieren toegepast kan worden binnen een organisatie. Om een vliegende start te kunnen maken hebben we verschillende templates ontwikkeld, zoals een template voor CRM en een template voor PIM.

Multi-domein MDM

Beeyond is een multi-domein MDM systeem. Dit houdt in dat veel verschillende soorten data binnen één systeem beheerd kunnen worden. Hierbij kun je denken aan productinformatie én klantdata én andere data zoals onderhoudspapieren van bedrijfswagens.

Een multi-domein MDM systeem heeft, ten opzichte van een single-domein MDM systeem, onder andere tot voordeel dat je alle master data centraal kunt beheren en slechts de kosten voor een enkel systeem hoeft te dragen.

 

Waarom een Data Management systeem?

In een Data Management systeem kan alle stamdata opgeslagen worden. Eén centraal systeem waarin alle gegevens veilig opgeslagen, beheerd en verrijkt kunnen worden.

Eén systeem dat beschikbaar is voor gebruik en beheer door iedere gemachtigde gebruiker en alle gekoppelde systemen. Hiermee worden risico’s voorkomen en kan data optimaal en centraal beheerd worden.

Flexibele oplossing

ERP, CRM en POS systemen zijn afgestemd op het doel en hebben daardoor begrensde mogelijkheden in het gebruik. Het beheren van data in inflexibele systemen beperkt daarmee het innovatieniveau van je organisatie.

Met Beeyond kies je voor een optimaal passende oplossing, die toegepast kan worden op diverse wijzen en binnen diverse afdelingen van je onderneming.

Functionaliteiten Beeyond data management

Graag informeren wij je over de uitgebreide set van functionaliteiten die je met Beeyond in handen hebt.

Flexibel - Volledig vrij te definiëren database

Attributen zijn in een reeks voorgedefinieerde types (¹) beschikbaar. Nieuwe attributen kunnen onbeperkt toegevoegd worden en aan ieder attribuut kunnen validaties worden toegekend (governance). Attributen kunnen gegroepeerd worden en vormen zo samen een entiteit. Er kunnen onbeperkt nieuwe relaties gelegd worden tussen entiteiten en elke weergave van entiteiten of details kan naar eigen inzicht worden ingericht. Import en export van vele bestandsformaten (²) is mogelijk op verschillende manieren (³). Bij import en export zijn de indelingsformaten (mapping) vrij te bepalen.

(¹) Reeks types van attributen:
barcode, blob (mp3, mp4, mpeg, pdf, gif, jpg, zip, doc, docx), ja/nee, tekst, geheel getal, decimaal getal, berekening, kleur, gecombineerde tekenreeks, samengestelde sleutel, memo, verwijzing, valuta, datum, datum/tijd, externe bron, groep, IBAN, HTML

(²) Te gebruiken bestandformaten voor import en export:
.xml, .csv, .txt, .xls, .xlsx (de laatste 2 zijn momenteel alleen mogelijk voor export)

(³) Te gebruiken manieren voor import en export:
FTP, e-mail, directory, in de Beeyond cloud

Lees meer hierover bij: Vrije datastructuurImporteren en Exporteren.

Intuïtief - 360° View over alles dat een relatie heeft met een attribuut

Het is mogelijk om elke entiteit aan een andere entiteit te relateren en van alle entiteiten de details te bekijken. De intuïtieve inrichting van Beeyond laat bij jou nieuwe ideeën ontstaan voor te leggen relaties en te trekken conclusies. Toepassing hiervan is direct mogelijk.

Lees meer hierover bij: Vrije datastructuur.

Efficiënt - Krachtige workflow-engine

De workflow-engine verzorgt het uitvoeren van database acties zoals bewerken, importeren of exporteren op vooraf definieerde momenten en frequenties (cron jobs) en maakt import en export van datasets en bulk-updates mogelijk zonder menselijke interventie.

Lees meer hierover bij: Workflow-management.

Waardevol - Uitgebreide sorteer- en vindfunctie

De eenvoudige sorteer- en vindfunctie maakt het mogelijk om te zoeken binnen iedere kolom in de actieve weergave. In de geavanceerde sorteer- en vindfunctie kan een uitgebreide zoekopdracht (query) opgebouwd worden. Er wordt dan zowel in de zichtbare data gezocht als in alle andere data die in de database opgeslagen is. Deze geavanceerde zoekopdracht (filter) kan bewaard en hergebruikt worden.

Lees meer hierover bij: Sorteren en vinden.

Praktisch - Wizard voor data mutatie

Met de krachtige systeemsyntax BEL (Beeyond Expression Language) kunnen selecties van data in bulk gewijzigd worden. Voorbeelden hiervan zijn het muteren van data op basis van een formule (het optellen van waarden en het uitvoeren van berekeningen), het wijzigen van vaste waardes, formatteren van data, aanpassen van verwijzingen, het samenvoegen van teksten en het in bulk toevoegen van relaties. Iedere mutatie wordt vastgelegd en kan achteraf tot in detail ingezien worden.

Lees meer hierover bij: Muteren van data.

 

Beperk risico’s en behaal meer rendement

Inzet van een Data Management systeem als Beeyond helpt je om risico’s te beperken en voorkomen. Zonder databeheersysteem kan het voorkomen dat data onbetrouwbaar is doordat er in verschillende systemen gewerkt wordt. Ook kost het beheren van data veel tijd en is data vaak niet beschikbaar.

Meer rendement

Door te kiezen voor Beeyond zijn deze veelvoorkomende en kostbare data issues verleden tijd. Behaal meer rendement door structuur te brengen in de data, data toegankelijk te maken in de cloud, een 360° view op je data te creëren, data efficiënt te beheren en te werken met betrouwbare informatie.

 

Maatwerk is mogelijk!

Beeyond heeft vele mogelijkheden en functionaliteiten. Onze ontwikkelaars werken daarnaast dagelijks aan verdere uitbreiding en verbetering van Beeyond. Hierdoor kunnen wij én onze klanten blijven innoveren.

Neem contact op om je wensen te bespreken, zodat we Beeyond exact aan jouw organisatie kunnen aanpassen.

 

 

Demo Beeyond aanvragen

Interesse in Beeyond? Vraag dan geheel vrijblijvend een demo aan. Wij lichten je graag de voordelen en toepassingen van Beeyond toe.