Productdata verwerken

Pagina

Productdata verzamelen

Veel organisaties hebben moeite met het schoon houden van hun databestand. Data verzamelen en vervolgens aanpassen, zodat de data past binnen de opbouw van het bestaande databestand en het bestand niet vervuilt, vergt vaak veel handmatige werkzaamheden.

Daarbij worden binnen organisaties doorgaans verschillende systemen gebruikt die leidend zijn voor delen van de data. Dit maakt het onmogelijk om een overzicht te krijgen van alle beschikbare data. Beeyond maakt, als flexibel en centraal data management systeem, een einde aan deze datadilemma’s.

 

 

Productdata beheren

Efficiënt data beheren is vaak een uitdaging. Binnen organisaties worden verschillende systemen gebruikt, waarbij data opgesplitst en soms dubbel opgeslagen wordt. Daarbij wordt veel informatie, zoals prijzen en afbeeldingen, niet (alleen) opgeslagen in de systemen, maar ook in aparte bestanden en mappen.

Door deze chaotische structuur is het inzien en beheren van data lastig en kost het veel tijd. Daarbij is de kans op fouten groot en wordt de omzet en klanttevredenheid in gevaar gebracht. Risico’s die je als organisatie zoveel mogelijk wilt vermijden. Door data centraal te beheren in Beeyond werk je als organisatie efficiënter en worden datarisico’s beperkt.

 

 

Productdata delen

Data delen kan een hele uitdaging zijn. Elke partner heeft een eigen standaard voor datafeeds. Menig organisatie worstelt met het opmaken en aanleveren van de data. Handmatige werkzaamheden na exports uit een ERP of CMS zijn hierbij geen uitzondering en kosten enorm veel tijd.

Daarbij vragen organisaties zich af hoe ze véilig hun data kunnen delen. De zo zuinig verzamelde en bewerkte data mag natuurlijk nooit zomaar inzichtelijk zijn voor anderen. Beeyond zorgt ervoor dat data veilig gedeeld kan worden, zowel intern als extern.