Data verzamelen met Beeyond

Artikel

Beeyond is een flexibel Master Data Management (MDM) systeem waarbij data gevalideerd kan worden voordat het opgeslagen wordt. Zo voldoet de opmaak van de data altijd volledig aan je wensen. Daarbij heeft Beeyond een vrije datastructuur, dat het mogelijk maakt om een 360° view op de data te krijgen.

In Beeyond kan vrijwel álle data opgeslagen en beheerd worden; teksten, getallen, barcodes, als ook afbeeldingen, video’s en nog veel meer. Bekijk het volledige overzicht van de ondersteunde data types op ‘Welke data kan in Beeyond?‘.

“Vanaf het moment dat we onze orders in Beeyond zijn gaan zetten, besparen we elke dag minstens een uur werk.”Perry Langeslag, medewerker montageplanning bij De Badenman

Opbouw van het systeem

Bij de ontwikkeling van Beeyond is flexibiliteit altijd het uitgangspunt. Het resultaat hiervan is dat Beeyond een data managementsysteem is waarin probleemloos over en weer relaties gelegd kunnen worden tussen gegevens.

Alle data kan vanuit iedere hoek bekeken en gemuteerd worden. Dit maakt Beeyond tot een uniek datamanagement systeem.

Het datasysteem kan onder andere ingezet worden als Master Data Management (MDM) systeem, Product Informatie Management (PIM) systeem en Customer Relationship Management (CRM) systeem.

Lees meer over de opbouw van het systeem

 

Vrije datastructuur

De structuur van Beeyond is volledig vrij vorm te geven. Hierdoor kan elke gebruiker een eigen 360° view op de data krijgen. Ook is het mogelijk om zelf de datastructuur te beheren en onbeperkt nieuwe velden en tabellen aan te maken, of juist bestaande velden en tabellen te wijzigen of te verwijderen.

In Beeyond kan alle stamdata opgeslagen worden. Zowel NAW gegevens van klanten en leveranciers als HTML teksten voor online gebruik, afbeeldingen van producten, video’s, prijzen en dergelijke.

Lees meer over de vrije datastructuur en welke typen data in Beeyond kunnen

 

Importeren van data

Gegevens kunnen in Beeyond eenvoudig geïmporteerd worden. Dit kan éénmalig zijn, maar het is ook mogelijk om in te stellen data gegevens periodiek vanuit een externe applicatie of FTP in Beeyond worden ingelezen.

In het gegevensmodel (blauwdruk) kunnen per veld zogenoemde validators ingesteld. Hierdoor kan afgedwongen worden dat gegevens aan bepaalde eisen voldoen Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de geïmporteerde data voldoet aan de gestelde eisen. Bij het importeren van gegevens wordt direct gecontroleerd of de gegevens aan de juiste eisen voldoen. Is dit niet het geval dan krijgt u bijvoorbeeld per artikel direct een melding waarom dat artikel niet bijgewerkt of aangemaakt kan worden. Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het gegevensmodel in Beeyond.

Lees meer over importeren in Beeyond

 

Maatwerk is mogelijk

Beeyond wordt continu verder ontwikkeld, waarbij wij streven naar zo efficiënt en flexibel mogelijk werken. Mis je een functionaliteit die voor jouw organisatie van belang is? Dan is maatwerk altijd mogelijk.

Neem contact op om maatwerk te bespreken

 

Beeyond binnen jouw organisatie?

Ben je benieuwd wat Beeyond voor jou kan doen? Kies dan hieronder jouw functie of afdeling.

Directie Verkoop en marketing Financiën ICT Logistiek en planning