Toepassingen

Pagina

Het flexibele Master Data Management systeem Beeyond kent veel verschillende toepassingen. Dat brengt natuurlijk veel voordelen met zich mee:

+ Toepasbaar voor alle afdelingen binnen je organisatie

+ Iedereen altijd de juiste informatie

+ Online en op elk device toegankelijk

Toepassingen flexibel MDM systeem

Beeyond is geschikt voor toepassingen bij bijvoorbeeld inkoop- en verkoop administraties, finance, personeelszaken, project-, supply chain- en asset management. Enkele andere voorbeelden van toepassingen zijn:

MDM systeem

Omdat Beeyond is ontwikkeld als Master Data Management systeem,  kan master data opgeslagen worden en kunnen verbanden gelegd worden tussen de verschillende soorten data, zoals bijvoorbeeld productdata en klantdata.

PIM systeem

Beeyond is succesvol geïmplementeerd als Product Information Management systeem. Hierbij worden producten op een uiterst efficiënte manier beheerd. Dit is van belang voor het hebben en behouden van consistente product informatie over al je kanalen.

CDI systeem

Beeyond kan ingezet worden als Customer Data Integration systeem. De term CRM systeem wordt hier ook voor gebruikt. In een CDI systeem wordt klantdata verzameld vanuit verschillende systemen op verschillende locaties binnen een organisatie, waardoor er een geheel en toegankelijk overzicht beschikbaar wordt van de klantdata. Je kunt hierbij denken aan persoonlijke gegevens, financiële gegevens, risico levels, klantgedrag en de relatie met de organisatie.

Door inzicht te hebben in deze informatie krijgt de organisatie de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen. Het is wel van belang dat de data goed beheerd wordt om ervoor te zorgen dat de data actueel, consistent en compleet is.

PDM systeem

Beeyond kan ingezet worden als Product Data Management systeem. Een PDM systeem beheert de productgegevens die ontstaan bij het product- en het procesontwerp over de gehele levenscyclus, van het marketing concept tot de teruggangfase en het stoppen van de productie van het product. Dit systeem is daarom met name interessant voor ontwikkelaars van producten, die hierbij verschillende variaties en versies van het product willen beheren.

Het doel van een PDM systeem is het optimaliseren van de gegevensstromen, het stimuleren van hergebruik van gegevens, het vergroten van het bereik van de vastgelegde gegevens en het inzicht geven aan de gebruiker in de grote hoeveelheid gegevens. Een PDM systeem beheert naast de (product)gegevens ook de processen waarbinnen deze gegevens gegenereerd, gemodificeerd en gebruikt worden.

DAM systeem

Beeyond kan ingezet worden als Digital Asset Management systeem / Media Asset Management (NAM) systeem. Digital assets zijn foto’s, audiobestanden, videoclips, animaties, games, banneradvertenties en alle informatie die niet uit tekst bestaat en die moet worden beheerd, gedurende hun hele levenscyclus. Deze assets zijn altijd voorzien van metadata.

Inzet van een DAM systeem helpt je om kosten te besparen, omdat het de productie, duplicatie en verzending van fysieke media zoals videotapes, cd’s en dvd’s overbodig maakt. Je kunt namelijk je data eenvoudig toegankelijk maken voor derden. Omdat het een gedeelde infrastructuur to stand brengt en contentgerichte businessprocessen stroomlijnt, helpt het je tevens om efficiënte processen te creëren.

Een DAM gedeelte is een vast onderdeel van Beeyond. Bij inzet van Beeyond als MDM systeem, PIM systeem of CRM systeem is het DAM gedeelte dan ook standaard.

CRM systeem

Beeyond is succesvol geïmplementeerd als Customer Relationship Management systeem. Hierbij worden klantgegevens efficiënt en overzichtelijk beheerd.

Beeyond binnen jouw organisatie?

Ben je benieuwd wat Beeyond voor jou kan doen? Kies dan hieronder  jouw functie of afdeling.

Directie Verkoop en marketing Financiën ICT Logistiek en planning

Welk systeem is passend voor ons?

Voordat we een advies kunnen geven over een passend systeem voor jouw organisatie gaan we eerst samen kijken welke behoefte er binnen je organisatie aanwezig is. Op basis hiervan nemen we nauwkeurig door welke data beheerd moet worden en welke systemen er binnen jouw organisatie aanwezig zijn. Daarna adviseren we een gepast systeem en nemen we door hoe deze oplossing vorm krijgt, binnen welke termijn en tegen welke kosten.

Neem contact met ons op voor meer informatie.