De voordelen van een Multi-domein MDM systeem

Artikel

Een Multi-domein MDM systeem heeft meerdere voordelen ten opzichte van een Single-domein MDM systeem. Het is echter vaak niet duidelijk welke gevolgen de keuze tussen beiden heeft voor organisaties. Dit artikel gaat in op deze toegevoegde waarde van een Multi-domein Master Data Management systeem.

Multi-domein MDM systeem

Breed inzetbaar

Multi-domein MDM platforms (platforms waar meerdere typen data beheerd kan worden), kunnen een wondermiddel zijn in vergelijking met de complexiteit van single-domein oplossingen (waar slechts één type data beheerd kan worden). Dit merkt men vooral als men kijkt naar de kosten, omdat organisaties één oplossing kunnen implementeren die niet alleen werkt met de traditionele domeinen van klant- en productgegevens, maar ook met de vele andere data zoals locaties, activa, medewerkers, machines en dergelijke.

Voor elke organisatie, onafhankelijk van de grootte, is het complex om alle wensen van de organisatie en de diverse afdelingen in (verschillende) single-domeinen onder te brengen. Zoals bijvoorbeeld de afdeling marketing, die zowel toegang tot de gegevens van klanten nodig hebben, als ook tot productgegevens. Een single-domein MDM systeem beperkt in dat geval de efficiëntie en het innovatieve vermogen van de organisatie.

 

Wensen vereisen meestal multi-domein

De initiële vraag van organisaties richt zich vaak op een oplossing voor een bepaald domein, het gaat dan over één type data. Er ontstaan dilemma’s naarmate de organisatie groeit en de MDM behoeften uitbreiden buiten een afdeling en de gehele organisatie omvatten. Achteraf bezien blijkt dat de initiële wens eigenlijk meer aspecten omvatte, maar deze werden niet als zodanig herkend en uitgesproken.

Op het moment dat een organisatie, na een te beperkt gedefinieerde wens, eenmaal gekozen heeft voor een single-domein MDM platform en dat geïmplementeerd heeft, ontstaan de problemen. Er is dan vrijwel geen weg meer terug. Het krijgen van financiering en draagvlak voor implementatie van een organisatie-breed multi-domein MDM systeem is immers vrijwel ondoenlijk als je recent geïnvesteerd hebt in implementatie van een (single-domein) MDM platform.

Het verdient daarom grote aanbeveling om bij het starten van een zoektocht naar de juiste oplossing de wensen goed in beeld te brengen en mensen uit alle disciplines binnen de organisatie samen te brengen om de wensen te inventariseren.

 

Voordelen voor databeheer

Een van de meest opvallende voordelen van multi-domein MDM-platforms is Data Governance, ofwel het beheren en toezien op de kwaliteit van data. Met single-domein oplossingen, die gericht zijn op slechts een deel van de organisatie, is het moeilijk om ervoor te zorgen dat aan de gestelde data-normen wordt voldaan.

– Alleen schone data, volgens gestelde eisen

Eindgebruikers hebben de neiging om een grote mate van zelfstandigheid te nemen bij het updaten en opslaan van gegevens, wat kan resulteren in meerdere definities van termen die eigenlijk voor de gehele organisatie gelijk zouden moeten zijn.

Bij gebruik van een multi-domein MDM oplossing is het veel gemakkelijker om te waarborgen dat aan de, door de organisatie gestelde, normen wordt voldaan, omdat er slechts één opslagplaats is voor de stamgegevens.

Gebruikers zullen aanzienlijk minder zelfstandigheid krijgen bij het creëren van definities en regels voor de gegevens. Dit omdat de algemene architectuur wordt vereenvoudigd, wat resulteert in een grotere transparantie. Als gevolg van betere uitgangspunten en randvoorwaarden voor databeheer, kunnen functionele samenwerkingen tussen afdelingen eenvoudiger ontstaan. Dit resulteert in een verhoogde efficiëntie.

– Vereenvoudigd centraal databeheer

Een van de belangrijkste redenen voor databeheer is het waarborgen van de kwaliteit van gegevens, het verrijken en zorgen voor betrouwbare data, die er anders niet zou zijn. De taak voor databeheerders wordt aanzienlijk gemakkelijker wanneer er slechts één multi-domein MDM-platform is waarin alle data beheerd wordt. Data hoeft maar een keer opgeschoond te worden en er is minder kans op overbodige data en andere factoren die leiden tot wantrouwen.

Multi-domein MDM systemen zorgen ervoor dat je verschillende groepen van data uit verschillende delen van de organisatie samen kunt brengen, waardoor je delen van de organisatie samenbrengt maar hierbij toch eenvoudig de regie houdt over het eindresultaat. Niet zomaar alle data op een hoop, maar bedrijfsprocessen, regels en beleid inzake het databeheer, dat wordt ondersteund door de gehele organisatie. Dat leidt tot een vertrouwde opslagplaats van alle data, voor alle medewerkers binnen de organisatie.

 

Big data

Big Data functioneert als versneller in de richting van multi-domein MDM. De verscheidenheid van de gegevens die Big Data biedt kan toegepast worden in veel domeinen. Om meer waarde te halen uit Big Data is het van belang dat organisaties hun eigen gestructureerde gegevens voldoende beheersen.

Het is moeilijker om Big Data te integreren in een single-domein MDM, door het simpele feit dat de variatie van de gegevens mogelijk niet van toepassing is op een specifieke domein terwijl het dat wel is voor andere domeinen. Een multi-domein MDM systeem helpt om overzicht te krijgen over Big Data, waardoor je meer waarde uit je data kunt halen.

Steeds vaker wordt direct gekeken naar een Multi-domein MDM oplossing als het gaat om Big Data en Enterprise Information Management (EIM). Het heeft geen zin om hierbij te kijken naar een single-domein oplossing. Men zoekt naar oplossingen om om te kunnen gaan met Big Data uitdagingen, zoals sociale media en ongestructureerde data.

 

Multi-Domein Must-haves

Er zijn tal van multi-domein MDM-platforms beschikbaar, die elk specifieke sterke en zwakke punten hebben, waarbij het niet in de laatste plaats draait om de hoeveelheid klantsupport die een leverancier bereid is te bieden. Onderstaande checklist geeft een reeks criteria, functies en eigenschappen waarop MDM oplossingen zich van elkaar kunnen onderscheiden.

  • Datakwaliteit: Systemen moeten geautomatiseerde dataprofielen kunnen vastleggen die doelmatig de datakwaliteit controleert; inkomende records moeten worden gestandaardiseerd en opgeschoond volgens de gebruiker verstrekte business rules; het systeem moet gegevens (zoals BTW en KvK) op juistheid controleren.
  • Integratie: Het product moet API’s voor real-time, batch integratie en Data-as-a-Service omvatten.
  • Governance support: Bij flexibele platforms kan data goed beheerd worden; afzonderlijke componenten worden verenigd in de gebruikersinterface om zo een geïntegreerd beeld te kunnen geven.
  • Afstamming: Multi-domein MDM’s moeten de ruwe gegevens die in eerste instantie worden ontvangen, bewaren in de hub en moeten een pad bieden voor het bewerken van Golden Records als ze worden veranderd.
  • Modellering: Oplossingen moeten flexibiliteit bieden, zodat het gedrag van het platform verandert al naar gelang de datamodellering verandert; de hub moet relaties en entiteiten in de data weten te vinden en presenteren.
  • Loading: Platforms moeten datamigratie en updates bieden die duplicaten binnen de inkomende gegevens en de gegevens in de hub voorkomen.
Beeyond is als multi-domein MDM platform uiterst flexibel, laagdrempelig én voldoet volledig aan bovenstaande criteria.

 

Toekomstige adoptie

Er zijn voordelen voor het gebruik van zowel single- als multi-domein MDM platforms. Het belangrijkste verschil is dat een toenemend aantal multi-domein MDM’s veel van de functionaliteit van de single-domein MDM’s en daarbij nog veel meer kunnen leveren. Een multi-domein MDM is hiermee meer noodzaak dan luxe.

Naarmate organisaties groeien, is het vaak in hun voordeel om de traditionele silo aanpak te verlaten en hun MDM volledig binnen de onderneming te integreren. Met de vraagstukken met betrekking tot beheer en de relevantie van Big Data als drivers, zal de trend naar multi-domein MDM’s alleen maar toenemen.

Lees ook: Multi-domein MDM vs. Single-domein MDM

 

Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Why Multi-Domain MDM matters’, geschreven door Jelani Harper via Dataversity.